Onze historie

1924

Het begin

Rond 1850 wordt in de Peel al turf gewonnen. Deze turf wordt gebruikt als brandstof en als strooisel voor de stallen. Sjef Swinkels woont daar vlakbij, in Asten. Op die plek, aan het begin van de 20e eeuw, begint hij met het steken van turf voor de verkoop. Het is een zwaar bestaan. Elke dag, behalve op zondag, staat hij vroeg op om de turf te steken. Daarna trekt hij met paard en wagen naar Helmond en ’s-Hertogenbosch om de turf te verkopen. In 1924 moet hij een boekhouding gaan bijhouden en schrijft hij zich als turfhandelaar bij het Handelsregister in; het begin van Legro.

1924

1940

Eerste vrachtwagen

In de jaren die volgen, groeit het bedrijf flink. Er wordt zo’n 50 hectare aan veenvelden gepacht en er werken maar liefst 100 mensen. Ook wordt de eerste vrachtwagen aangeschaft.

1940

1945

Van turf naar potgrond

In diezelfde periode komt rond Venlo de tuinbouw op. De Gebroeders Swinkels spelen daarop in en maken de overstap naar het leveren van turf als potgrond. Ze bouwen een dorskast om tot grondmolentje waarmee ze turf en stalmest kunnen mengen. Dat blijkt uitstekende potgrond te zijn. Dit product leveren ze aan de professionele tuinbouw. De productiviteit van de Nederlandse tuinbouw stijgt snel en men krijgt behoefte aan steeds hoogwaardigere mengsels.

1945

1945

De gebroeders Swinkels

Na de Tweede Wereldoorlog neemt de vraag naar turf af. Voor de verwarming van huizen schakelt men namelijk over op steenkool en gas. De vier zoons van Sjef nemen het bedrijf toch over en zetten het voort als de Gebroeders Swinkels.

1945

1960

Dekaarde

De volgende stap voor de broers is het produceren van dekaarde voor de eveneens opkomende champignonteelt. Begin jaren 60 gaan de broers uit elkaar. Broer Harrie Swinkels zet het bedrijf voort en geeft het de naam Legro. Dat betekent Levende Grond.

1960

1970

Producten voor tuinieren

In de jaren 60 en 70 wordt het tuinieren populair en stijgt de vraag naar potgrond voor consumenten. Legro investeert in een halfautomatische machine om zakken te vullen. Een groot deel van de omzet komt in die tijd uit consumentenproducten.

1970

1976

Verder specialiseren en professionaliseren

In 1976 wordt zoon Sjef Swinkels directeur. Hij richt zich specifiek op de professionele tuinders. Onder zijn leiding maakt Legro een aantal veranderingen door. Hij splitst de zakelijke activiteiten voor dekaarde en potgrond en richt een aparte transporttak op. Dit biedt Legro meer mogelijkheden om verder te specialiseren en te professionaliseren.

1976

1980

De wereld over

Legro is gevestigd in een grensregio en heeft daardoor altijd al geëxporteerd naar Duitsland en België. In de jaren 80 breidt de export uit naar landen als Engeland, Australië en Amerika. Ook de grondstoffen voor de producten van Legro komen uit verschillende delen van de wereld. Vanaf de jaren 90 haalt Legro kokos uit India en veen uit Oost-Europa. In 2005 koopt Legro daar ook veenvelden.

1980

1990

Kokos

Rond 1990 ziet Sjef mogelijkheden in een nieuwe grondstof: kokos. Dit product heeft goede eigenschappen maar bevat ook veel zouten die de groei negatief beïnvloeden. Na een aantal jaren wordt er een methode ontwikkeld (het zogenaamde bufferen) die het product veilig maakt om in te telen.

1990

2021

Vandaag de dag

Legro blijft met ziel en zaligheid werken aan het maken van steeds betere substraten voor uw producten. Want wat is er nou mooier dan werken met producten die de natuur ons gegeven heeft? Wij willen een bijdrage leveren aan een gezonde voeding voor 10 miljard wereldbewoners. Op een eerlijke manier en zonder opsmuk, en met aandacht voor elkaar en onze wereld.

2021